Partners

VANACO BV werft voor haar buitenlandse partners opdrachten in West-Europa, waarbij wij onze partners én hun medewerkers (bege)leiden en adviseren ten aanzien van alle facetten die bij de tewerkstelling van uw mensen komen kijken, zowel voor, tijdens en na het project.

Onze opdrachten zijn vastomlijnde vaktechnische projecten. Omdat VANACO BV eindverantwoordelijk is en blijft voor de kwaliteit van een opdracht maken wij goede en haalbare afspraken met onze partners. U werkt samen met onze projectleiders, die dagelijks aanwezig zijn op locatie. Samen met de projectleider begeleidt u intensief uw medewerkers, zowel op het gebied van hun deskundigheid als ten aanzien van hun werkhouding. De projectleider bespreekt met u de inzet van uw gekwalificeerd personeel. Hiermee wordt de kwaliteit en de aansluiting met de opdrachtgever op locatie gewaarborgd.

De projectleider maakt samen met uw coördinator dag- en weekrapporten. Belangrijke delen van deze rapportages – zoals bijvoorbeeld de behaalde rendementen en zelfs professionele kwalitatieve en kwantitatieve beoordelingen van uw ingezette ploegen/teams –  worden u tijdig en frequent verstrekt. Zo bent u in staat om op uw beurt weer gepaste acties en maatregelen te nemen, een goede projectplanning na te komen en een perfecte, tijdige oplevering.

Is er sprake van (contractueel vastgelegde) extra werkzaamheden dan worden deze door onze projectleider doorberekend aan opdrachtgever en met u doorgesproken, zodat alle partijen – opdrachtgever, u en wij – de volledig mogelijke rendementen kunnen behalen.

De projectleider houdt o.a. toezicht op tijdige en correcte materiaalleveringen en de aanwezigheid van veilige en werkzame gereedschappen in een veilige werkomgeving. Zij zijn tijdens werkuren continu mobiel bereikbaar en zijn intermediair tussen u en ons/onze opdrachtgevers.

Wij werken nauw samen met “trouble shooters”, dit zijn vaklieden uit Nederland, Duitsland en België welke wij razendsnel kunnen inzetten om kleine euvels binnen 2 werkdagen of sneller te verhelpen. Ook bij eventuele problemen in de tijd voor wat betreft oplevering, kunnen wij deze relaties inzetten. Vertraging door kleine foutjes bij de ‘laatste’ oplevering kunnen zo voorkomen worden.

Wij wonen voor u de project- of werfvergaderingen, veiligheidsvergaderingen en toolbox meetings bij en rapporteren dat aan u zodat optimale communicatie plaatsvindt.

Vaak zijn vervolgprojecten al aanwezig voordat het lopende project beëindigd is. Ook hier geldt weer dat u vooraf de plannen, tekeningen en voorstellen kunt inzien alvorens u een project aanneemt.

Naast de projectbegeleiding wordt ondersteuning op diverse vlakken geboden. Op het gebied van sociale, fiscale, contractuele en administratieve verplichtingen; met betrekking tot huisvesting, transport, gereedschappen, mobiele telefoniekaarten, brandstofpassen, BTW, verzekeringen, productienormen, West-Europese systemen en -werkwijzen.

Eigenlijk zo goed als alles wat nodig is voor zowel opdrachtgevers als opdrachtgevers  met haar werknemers, om de projecten geheel, volgens afspraak en regels der kunst op te leveren.

© Copyright - Vanaco BV - Door Yilps.nl